คำถาม

Infrared ใน Samsung Galaxy Note 8 มีไว้ทำอะไร?

ตอบ

Infrared ในตัวเครื่อง Samsung Galaxy Note 8 มีไว้สำหรับรองรับโปรแกรม Smart Remote ที่ทำให้ตัวเครื่องเป็นเสมือนรีโมตคอนโทรลคอยควบคุมการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ อย่าง TV, DVD Player, Stereo หรือ Home Theater ได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:18
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง