คำถาม

Find my iPhone ใน iOS6 มีการเพิ่มฟังก์ชั่น Lost Mode เพื่ออะไร?

ตอบ

ฟังก์ชั่น Lost Mode เป็นฟังก์ชั่นที่เพิ่มการทำงานจากเดิมที่ทำได้เพียงแค่การ Lock หน้าจอ แต่เวอร์ชั่นใหม่นี้จะบังคับให้ใส่เบอร์โทรเพื่อที่จะให้โทรได้ โดยเบอร์ที่ใส่จะต้องเป็น +66 นำหน้าเสมอ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:33
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง