คำถาม

Facetime ของ iOS 6 สามารถใช้งานบน 3G Network ได้หรือไม่ และใช้ได้กับรุ่นใดบ้าง?

ตอบ

เมื่ออัพเดทเป็น iOS6 สามารถใช้งาน Facetime บน 3G Network ได้บน iPhone 4S และ The new iPad (จะมีการใช้งาน data ประมาณ 3.5MB/นาที) ทั้งนี้ หากต้องการใช้งาน Facetime บน Wi-Fi network เท่านั้น แนะนำให้ปิดการใช้งาน Facetime บน Cellular โดยเข้าไปที่ Settings (การตั้งค่า) General (ทั่วไป) Cellular (เซลลูลาร์) Use Cellular Data For (ใช้ข้อมูลเซลลูลาร์สำหรับ) FaceTime = OFF

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:47
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง