คำถาม

BlackBerry: ทำไมบริการ WhatsApp จึงมีค่าบริการ internet เกิดขี้นได้?

ตอบ

เนื่องจากบริการ WhatsApp เป็นของผู้บริการข้างนอก ไม่ได้รวมอยู่ใน Service BB ที่ลูกค้าขอเปิด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:31
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง