คำถาม

BlackBerry: จะทราบได้อย่างไรว่าขณะนี้ใช้งาน APN BlackBerry หรือ APN dtac Internet อยู่?

ตอบ

หากเชื่อมต่อผ่าน icon Browser ตัวเครื่องจะตั้งค่า default เป็น APN blackberry.net หากเลือก เชื่อมต่อ ผ่าน icon Vodafone หรือ Dtac จะเป็น APN Dtac Internet ซึ่งสามารถเช็คจาก หน้า web page ขณะที่เปิดใช้งานอยู่ได้ โดยกด เมนู BB Option > Browser Configuration  สังเกต ได้ที่ Browser จะแสดง APN ที่กาลังเชื่อมต่ออยู่

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:11
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง