ใช้ Smart Switch ย้ายข้อมูล ความจุ 128 GB จากเครื่องเดิมไป Galaxy เครื่องใหม่ ความจุ 64 GB ได้หรือไม่

 

ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นใส่ Micro SD เพิ่มความจุหรือ backup ผ่าน Smart Switch PC และเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการย้ายภายหลัง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎13-03-2019 04:53
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง