ใช้ Smart Switch ย้ายข้อมูลที่เก็บใน secure folder ได้หรือไม่

ไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้ต้องย้ายข้อมูลออกจาก Secure Folder มาไว้ที่ Home screen ก่อนเสมอ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง