โปรโมชั่น Samsung Galaxy A Series ลดสูงสุด 70% ติดสัญญาเป็นระยะเวลาเท่าใด

 

ระยะสัญญา 12 เดือน

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
วันพฤหัสบดี
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง