คำถาม

แอพพลิเคชั่นที่ dtac ลงมาให้ในเครื่อง Joey สามารถลบได้หรือไม่?

ตอบ

ไม่สามารถลบแอพพลิเคชั่นออกจากเครื่องได้ ถึงแม้จะทำการ Reset เครื่องใหม่ แอพพลิเคชั่นต่าง ๆ จะกลับมาเสมอ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง