คำถาม

เราสามารถเปิด-ปิด การใช้งานข้อมูลของ Joey ได้หรือไม่?

ตอบ

เราสามารถเปิด-ปิด การใช้งานข้อมูลได้โดยการเลื่อนแถบ Notification ลงมา แล้วเลือก “สลับข้อมูล” ให้เป็นสีเขียว

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:28
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง