คำถาม

เมื่ออัพเดต iPhone 3GS เป็น iOS 6 แล้ว การทำงานของเครื่องจะเป็นอย่างไร?

ตอบ

ประสิทธิภาพของ 3GS ยังเป็น spec ที่ต่ำ จึงมีผลกระทบกับการทำงานโดยรวมของ iOS6 จึงทำให้การใช้งานช้าลง

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 11:26
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง