คำถาม

เมื่ออัพเดตเป็น iOS 6 แล้ว ทำไมมีคนโทรเข้าจึงไม่มีเสียงหรือสั่นเลย?

ตอบ

ลองตรวจสอบเบื้องต้นที่ด้านบนของหน้าจอว่ามีสัญลักษณ์รูปพระจันทร์หรือไม่ หากพบให้ทำการปิด Feature นี้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 08:53
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง