คำถาม

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน FaceTime ใน iOS 6 บน 3G จะต้องทำอย่างไร?

ตอบ

ไม่ต้องทำอะไร เพราะเครื่องจะเปิดการใช้งาน FaceTime บน 3G ให้โดยอัตโนมัติ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 09:24
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง