คำถาม

หากทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้วจะไปลงที่เครื่อง Joey หรือ SD Card?

ตอบ

โดยปกติเครื่องจะทำการเลือกไปลงใน SD Card อัตโนมัติ ยกเว้นแอพพลิเคชั่นบางตัวที่ต้องทำออนไลน์จะต้องลงที่ตัวเครื่องเท่านั้น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:50
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง