คำถาม

หากต้องการลบแอพพลิเคชั่นในเครื่อง Joey ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

การลบแอพพลิเคชั่นในเครื่อง Joey ทำได้ดังนี้

1. เข้าหน้าแอพพลิเคชั่นรวม

2. เลือก “การตั้งค่า” จะปรากฏหน้าจอสั่นและรูปกากบาทที่แอพพลิเคชั่น

3. เลือกกดกากบาทเพื่อทำการลบแอพพลิเคชั่น

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:49
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง