คำถาม

สำหรับ iOS 6 ปัญหาไม่สามารถใช้งานปุ่ม Voicemail (ข้อความรับฝาก) ในเมนู Phone (โทรศัพท์) บนเครื่อง iPhone 4S จะยังพบปัญหานี้อยู่หรือไม่?

ตอบ

ปัญหานี้ได้ถูกแก้ไขใน iOS 6 เรียบร้อยแล้ว

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 08:25
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง