สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนหน้าจอได้กี่ครั้ง สำหรับโปรโมชั่น Samsung Galaxy A Series ลดสูงสุด 70%

 

สามารถรับสิทธิ์เปลี่ยนกระจกหน้าจอเพียง 1 ครั้งภายใน 1 ปี เท่านั้น โดยนับจากวันที่ซื้อเครื่อง หากไม่ได้มีการใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
3 จาก 3
อัพเดตล่าสุด:
‎18-06-2019 10:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง