คำถาม

มีแอพพลิเคชั่นของ dtac อะไรบ้างบนเครื่อง Joey?

ตอบ

เครื่อง Joey มีแอพพลิเคชั่นของ dtac มากมาย เช่น

1. Game Room

2. Happy Baan Cartoon

3. dtac music

4. dtacplay

5. Horodtac

6. Sport dtac Play

7. Thairath LITE

8. Opera Mini

9. Whatsapps(downloader)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
2 จาก 2
อัพเดตล่าสุด:
‎14-10-2014 12:14
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง