คำถาม

ฟีเจอร์ Turn-By-Turn ใน iOS 6 จะมีเสียงบอกเส้นทางหรือไม่ (Navigation Voice)?

ตอบ

ใช้สำหรับการนำทางเหมือนกับอุปกรณ์ Navigation (ปัจจุบันสามารถใช้งานในประเทศไทยได้ แต่ยังไม่สมบูรณ์)

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:27
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง