คำถาม

นาฬิกาโลกที่เพิ่มมาบน iPad หลังจาก update เป็น iOS 6 มีประโยชน์อย่างไร ใช้อะไรได้บ้าง?

ตอบ

สามารถเทียบเวลาโลกของประเทศที่ต้องการ, จับเวลา และเป็นนาฬิกาปลุกได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 11:07
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง