คำถาม

ทำไมแอพพลิเคชั่นที่เคยลงไปในเครื่อง Joey หายไปจากเครื่อง?

ตอบ

สาเหตุที่แอพพลิเคชั่นที่เคยลงไว้ในเครื่อง Joey หายไป เนื่องจากแอพพลิเคชั่นนั้นอยู่ใน SD Card แนะนำให้ตรวจสอบ SD Card ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎25-09-2014 09:42
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง