คำถาม

ทำไมหน้าตาของ Maps บน iOS 6 เปลี่ยนไปและหาสถานที่ไม่ค่อยเจอ?

ตอบ

เนื่องจากทาง Apple ได้มีการเปลี่ยนแปลง Maps จาก Google มาใช้งาน Maps ของ Apple เอง ดังงนั้น ฐานข้อมูลจึงอาจเปลี่ยนไป

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 11:17
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง