คำถาม

ถ้าต้องการใช้ BlackBerry Z10 แต่มีแพ็กเกจ BlackBerry ของรุ่นอื่นอยู่ ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

แนะนำให้ทำการยกเลิกแพ็กเกจ BlackBerry ที่มีอยู่เดิม แล้วสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแทน โดยจะมีผลทำให้เบอร์นั้นไม่สามารถใช้งานเครื่อง BlackBerry รุ่นเดิมในส่วนของการบริการออนไลน์ได้

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:19
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง