วันนี้ดีแทคได้รับการรับรอง “ดาวน์โหลดเร็วสุด” บนคลื่น 4G โดย Opensignal


เพื่อให้คุณได้เล่นไม่สะดุด สนุกได้ไม่หยุด เราก็สัญญาว่าจะไม่หยุด....

 

#ดีแทคดาวน์โหลดเร็วสุด #ดีแทคสัญญาว่าจะไม่หยุด

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
4 สัปดาห์ที่ผ่านมา
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง