คำถาม

จำเป็นต้อง update software เป็น iOS6 ถ้าไม่ update จะมีผลกระทบอะไร?

ตอบ

การใช้งานบน iOS5 ยังสามารถใช้งานได้ดีเป็นปกติ ยกเว้นหากลูกค้ามีความสนใจ feature ใหม่ใน iOS6 เช่น Do Not Disturb,Map 3D, Passbook , การถ่ายภาพ Panorama (iPhone 4S) จะไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องทำการ update software เสียก่อน

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:42
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง