คำถาม

จะอัพเดตเวอร์ชั่นของ dtac phone Lion 5.0 HD ได้อย่างไร?

ตอบ

สามารถอัพเดตเวอร์ชั่นของ dtac phone Lion 5.0 HD ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

 

1. เลือก “เมนู“

 

2. เลือก “Setting“

 

3. เลือก “About phone”

 

4. เลือก “Wireless update”

 

5. เลือก “Download”

 

6. เลือก “Update now”

 

7. รอการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่ ประมาณ 2-3 นาที

 

แนะนำ ระหว่างการอัพเดตการทำงานอื่น ๆ จะใช้งานไม่ได้ จะใช้เวลา 2-3 นาที กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอ

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
4 จาก 4
อัพเดตล่าสุด:
‎07-04-2015 11:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (3)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง