คำถาม

จะทราบได้อย่างไรว่า Mousey เชื่อมต่อกับ 3G แล้ว?

ตอบ

สามารถดูได้ที่หน้าจอ ด้านบนซ้ายของ Mousey จะแสดง 3.5G

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 11:23
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง