คำถาม

การใช้งาน FaceTime ของ iOS 6 บน 3G จะทำให้เกิด ShockBill หรือไม่?

ตอบ

ทำให้เกิดการใช้งาน Data เกินกำหนดแน่นอน เพราะการเล่น FaceTime บน 3G จะทำให้เกิดการใช้ Internet ตลอดเวลา

วิธีแก้ไข ให้เข้าไปที่ Setting; General; Cellular และไปทำการเปลี่ยน FaceTime ที่ Use Cellular For เป็น Off เมื่อไม่ต้องการใช้ Facetime บน 3G

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎23-09-2014 09:16
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง