การย้ายข้อมูลบนมือถือไปยัง OPPO ด้วย Phone Clone

 

เครื่องเก่าเฉพาะ Android ที่จำเป็นต้อง download โปรแกรม Phone Clone

(ไม่มี Download ใน Play Store) ไว้ที่เครื่องก่อนจาก QR Code

 QR code Phone CloneQR code Phone Clone

หรือ Link นี้  : คลิก http://i.clonephone.coloros.com/download

iOS to Android

เครื่องใหม่

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจนถึงหน้าหลักให้เลือก

“นี่คือโทรศัพท์เครื่องใหม่” และ “นำเข้าจาก iPhone”

OPPO1.jpg

ทำการ login iCloud เพื่อทำการดึงข้อมูลจาก iCloud ที่เราใช้งานอยู่บน iPhone *จำเป็นต้องเชื่อมต่อ internet 

OPPO2.jpg

 

ข้อมูลที่สามารถดึงมาได้มี ผู้ติดต่อ , รูปภาพ ถ้าพร้อมให้ทำการกด "เริ่มการนำเข้า"

OPPO3.jpg

 

เครื่องเก่า 

สำหรับ บนเครื่องเก่า (iPhone) จำเป็นต้องเปิดใช้งาน iCloud และเปิดในส่วนของ รูปภาพ และ รายชื่อเอาไว้

 

OPPO4.jpg

 

Android to Android

เครื่องใหม่

เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาจนถึงหน้าหลักให้เลือก "นี่คือโทรศัพท์เครื่องใหม่" และ "นำเข้าจากโทรศัพท์แอนดรอยด์"

OPPO1_Android.jpg

เครื่องใหม่จะแสดง QR Code ให้เครื่องเก่าทำการสแกน เพื่อเชื่อมต่อ 

*ถ้าไม่สามารถสแกนได้ ให้เครื่องเก่าทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi Hotspot ตามรายละเอียดด้านล่างของ QR Code 

OPPO_Android2.jpg

 

เครื่องเก่า 

หลังจาก download และ ติดตั้ง Phone Clone เรียบร้อย เปิดโปรแกรมแล้วกด "เริ่มการโคลน" 

OPPO_Android3.jpg

 

เมื่อกดเริ่มการโคลนจะขึ้นหน้ามาให้สแกน QR Code ที่เครื่องใหม่เพื่อทำการเชื่อมต่อ 

*ถ้าไม่สามารถสแกนได้ให้เชื่อมต่อ WiFi Hotspot ตามรายละเอียดที่เครื่องใหม่

 

เมื่อทำการเชื่อมต่อได้แล้วจะขึ้นหน้าข้อมูลที่เตรียมโอนย้าย ให้กด "เริ่มการโอนย้าย" อัตโนมัติ แล้วรอจนเสร็จ

OPPO_Android4.jpg

 

 

 

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
6 จาก 6
อัพเดตล่าสุด:
‎13-03-2019 06:48
อัพเดตแล้วโดย:
 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แท็ก (1)
ความคิดเห็น

natsimaporn เขียนแล้ว:
59787