คำถาม

การติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง Joey ต้องทำอย่างไร?

ตอบ

การติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง Joey สามารถทำได้ดังนี้

1. ติดตั้งผ่านแอพพลิเคชั่น “Play Store” เพียงใช้ Account Gmail

2. ติดตั้งด้วยตนเองผ่านฟังก์ชั่น “ตัวติดตั้งแอพพลิเคชั่น” ในเครื่อง ซึ่งจะสามารถค้นหาแอพพลิเคชั่นจาก SD Card ได้

 

หมายเหตุ: การติดตั้งโปรแกรมผ่าน SD Card อาจไม่สามารถใช้งานได้และมีโอกาสติดไวรัส

ประวัติเวอร์ชัน
การแก้ไขครั้งที่
1 จาก 1
อัพเดตล่าสุด:
‎24-09-2014 09:35
อัพเดตแล้วโดย:
 
ฉลาก (1)
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง