dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: เปิดใช้งานต่างประเทศเทศ แต่ไม่สามารถรับรหัสได้ค่ะ

 

@biw3723  สำหรับปัญหาที่คุณ @biw3723 ได้แจ้งเข้ามาเรื่องใช้งาน Roaming ไม่ได้นั้น ทางฝ่ายวิศวกรของเรา กำลังเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุดค่ะ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานด้วยนะคะ ^^"

 

10475

</