wiradet2524
Regular Viewers

อยู่ต่างประเทศต้องการใช้เบอเดิม0629125856ได้ไหม

ต้องการใช้เบอเดิมทำธุรกรรมธนาคาร    มาอยู่ต่างประเทศ2ปี   อยากรู้ว่าซิมโดนตัดหรือยัง