Zinkid
Regular Viewers

รบกวนตรวจสอบสัญญาณต่างประเทศให้หน่อยค่ะ

เบอร์087065xxxx ได้แจ้งทางทางดีแทคแล้วว่า ต้องการใช้งานที่ต่างประเทศ โดยปิดแค่เน็ตเท่านั้น

 

แต่พอมาถึงไม่สามารถใช้งานได้ ไม่มีสัญญาณอื่นให้จับ ขึ้นแต่ no service จะใช้งานก็ใช้ไม่ได้

 

ครั้งนี้เป็นครั้งที่5 แล้วที่มาต่างประเทศใช้งานเบอร์นี้ไม่ได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

 

และหากดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ช่วยลบกระทู้นี้ด้วยค่ะ 

แท็ก (2)
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: รบกวนตรวจสอบสัญญาณต่างประเทศให้หน่อยค่ะ

น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลข ที่คุณ    แจ้งเข้ามานั้น ยังไม่เปิดการใช้งานที่ต่างประเทศนะคะ
สอบข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อรับเรื่องในการเปิดการใช้งานที่ต่างประเทศ ผ่านทาง inbox เรียบร้อยแล้วค่ะ 
รบกวน แจ้งรายละเอียดกลับมาทาง inbox นะคะ พร่อมแนบ link กระทู้นี้เข้ามาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลเปิดการใช้งานที่ต่างประเทศให้ค่ะ 

 

7416 

dtac feedback team