นักตอบมือใหม่

ยอดค้างชำระ

เช็คยอดค่างชำระจากแอพดีแทค เบอร์096092xxxx

3 คำตอบ 3
dtac call center

เรื่อง: ยอดค้างชำระ

 

ค่าบริการดังกล่าวเป็นการคิดถัวเฉลี่ยเป็นรายวันของแพ็กเกจ smartphone more net 599 บาท/เดือน

ในระหว่างวันที่ 05/01/2015-21/01/2015 ค่ะ ซึ่งเป็นแพ็กเกจก่อนการซื้อเครื่องและสมัครแพ็กเกจ

smartphone device 599 ค่ะ 

 

buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ

 

dtac community.png

dtac feedback team

Highlighted
นักตอบมือใหม่

เรื่อง: ยอดค้างชำระ

แล้วต้องจ่ายยังไงคะ
dtac call center

เรื่อง: ยอดค้างชำระ

 

สามารถชำระยอดเดือน 01/2015 จำนวนเงิน 340.08 บาท ผ่านศูนย์บริการ Dtac หรือ 7-eleven ได้เลยค่ะ 

 

buddy กระต่ายให้ข้อมูลค่ะ

 

dtac community.png

dtac feedback team