Highlighted
New here

ทำไมปกติซื้อของใน play store ได้แล้วต้อนนี้ซื้อไม่ได้อะ

ทำไมปกติซื้อของใน play store ได้แล้วต้อนนี้ซื้อไม่ได้อะพึ่งมาเป็นไม่กี่วันนี่เอง พอดีจะจะซื้อไอเทมอะ
1 คำตอบ 1
dtac app Crackerjack

Re: ทำไมปกติซื้อของใน play store ได้แล้วต้อนนี้ซื้อไม่ได้อะ

ต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกดังกล่าวด้วยนะครับ เนื่องจากปัจจุบันทางดีแทคมีการปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว จึงทำให้ลูกค้าดีแทคทุกหมายเลข ไม่สามารถทำรายการชำระค่าบริการผ่านช่องทาง Google Play โดยหักค่าบริการผ่านดีแทคได้ครับ

โดยจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม 2561 นี้ครับ

ทั้งนี้ลูกค้าที่ทำรายการเติมเงินเข้ามาในระบบเพื่อจะทำรายการดังกล่าว สามารถแจ้งขอยอดเงินคืนผ่านบัญชีธนาคารได้เช่นกันครับ

โดยส่งหลักฐานเข้ามาทาง MMS 1678 (ฟรีค่าบริการครับ)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เซนต์สำเนาถูกต้อง พร้อมเขียนกำกับว่าต้องการขอยอดเงินคืนจำนวนเท่าไหร่ ... บาท)

• สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (เซนต์สำเนาถูกต้อง)

* โดยชื่อผู้จดทะเบียนกับชื่อบัญชีธนาคาร จะต้องเป็นชื่อเดียวกันเท่านั้น

** หลังจากทางดีแทครับเอกสารครบถ้วนแล้ว ทางดีแทคจะดำเนินการคืนยอดเงินส่วนดังกล่าวเข้าบัญชีธนาคารภายใน 2 สัปดาห์ครับ