ผู้ชมหน้าใหม่

ขึ้นไม่มีบริการ

อยู่ดีๆขึ้นไม่มีบริการค่ะ แต่ค้างค่าชำระไว้นานแล้วยังไม่ได้ชำระคิดว่าจะชำระสิ้นเดือนนี้แน่นอนไม่เกินนี้ ลองถอดซิมลองปิดเปิดเครื่องอัพเดททุกอย่างแล้วขึ้นเหมือนเดิม เบอร์099116xxxx

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขึ้นไม่มีบริการ

น้องฟ้าตรวจสอบหมายเลข 6699116xxxx ที่คุณ ​@Nattaporn048 แจ้งเข้ามานั้น ตรวจสอบมีการยกเลิกการใช้งานแล้วนะคะ
อย่างไร สามารถ ชำระยอด
เดือน 4 จำนวน 431.21 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 02/06/2019
เดือน 5 จำนวน 620.07 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 03/07/2019
เดือน 6 จำนวน 373.43 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 02/08/2019
เดือน 8 จำนวน 15.27 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 03/10/2019
เดือน 9 จำนวน 12.45 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 02/11/2019
ค่าเบี้ยปรับ 21.38 + 28.69 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 02/06/2019
ค่าติดตามทวงถาม 228.67 บาท ครบกำหนดชำระ วันที่ 02/06/2019
รวม 1,731.17 บาท ติดต่อชำระพร้อมแสดงบัตรประขาขนตัวจรืงที่สำนักงานบริการนะคะ
สามารถ ค้นหาศูนย์บริการดีแทคใกล้ ๆ คุณ ได้ผ่านทาง https://bit.ly/2MmD8eG

7416

dtac feedback team