ผู้ชม

ขอเปิดใช้สัญญานโทรศัพท์ + อินเตอร์เน็ต ชั่วคราว

ขอเปิดใช้สัญญานโทรศัพท์ + อินเตอร์เน็ต ชั่วคราว !!! เบอร์ 061773xxxx ยังไม่สะดวกไปชำระค่าบริการ

ต้องเดินทางต่างจังหวัด และจำเป็นต้องติดต่องานตลอดค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดใช้สัญญานโทรศัพท์ + อินเตอร์เน็ต ชั่วคราว

Buddy ใบบัวรับเรื่องเปืดสัญญาณการใช้งานให้คุณ chandra  แล้วนะคะ และนัดชำระยอดเดือน 05/2016 จำนวน 707.78 บาท  ภายในวันที่ 30/7/2016 นะคะ

dtac feedback team