Highlighted
ผู้ชมหน้าใหม่

ขอเปิดใช้สัญญาณชั่วคราว

0xx4950xx0 ขอเปิดสันญาณชั่วคราวค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดใช้สัญญาณชั่วคราว

ปัจจุบันน้องฟ้า รับเรื่องช่วยดูแลในการเปิดสัญญาณให้คุณ ​@baitoeyy เรียบร้อยแล้วนะคะ
หากต้องการให้ช่วยดูแลเรืองใดเพิ่มเติม รบกวนแจ้งกลับเข้ามานะคะ ยินดีช่วยดูแลค่ะ

7416

dtac feedback team