ผู้ชมขาประจำ

ขอเปิดสัญญาณ​

ขอเปิด​สัญญาณ​ชั่วคราว​แล้ววันนี้ช่วงบ่ายจะทำการชำระยอดให้ครับ

0626358829

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณ​

@J29276 ได้ค่ะ น้องฟ้าได้นัดชำระยอด 1106.29 บาท เรียบร้อยแล้วค่ะ ระบบเปิดสัญญาณโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 15 นาที รบกวนชำระภายในวันที่ 24/09/2019 นะคะ กรณีถูกระงับครั้งถัดไป แนะนำใช้หมายเลขที่ถูกระงับโทร *7775 ฟรี เพื่อเปิดสัญญาณนัดชำระอัตโนมัติได้เลยค่ะ

10475

dtac feedback team