ผู้ชม

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว 0635459669 นัดชำระ 20/10/2019

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

@mickkob น้องฟ้าต้องขออภัยด้วยนะคะ เนื่องจากหมายเลขนี้มีการนัดชำระแล้วตามเงื่อนไขแล้ว จึงไม่สามารถเลื่อนนัดชำระได้อีกนะคะ แนะนำชำระยอดจำนวน 2,069.60 บาท เพื่อให้สามารถใช้งานหมายเลขได้นะคะ ผู้หญิงมีความสุข

10475

dtac feedback team