นักอ่าน

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

ขอเปิดสัญญาณชั่วคราวของเบอร์ 0992185451 แล้วจะทำการชำระค่าบริการส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15/2/2019

แท็ก (1)
1 คำตอบ 1
Highlighted
dtac call center

เรื่อง: ขอเปิดสัญญาณชั่วคราว

น้องฟ้า ติตด่อกลับคุณ Appleringo ที่หมายเลข 6699218xxxx ดูแลเรื่องการนัดชำระ ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

7416

dtac feedback team