ผู้ชม

ขอต่อสัญญาณและนัดชำระ

ขอต่อสัญญาณชั่วคราวครับ 085154xxxx ครับเนื่องจากไม่สะดวกชำระจริงๆขอนัดชำระภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ครับ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เรื่อง: ขอต่อสัญญาณและนัดชำระ

น้องฟ้าแจ้งรายละเอียดท่าน ผ่านทาง link นี้เรียบร้อยแล้วนะคะ 

 

7416 

dtac feedback team