Ferren
Just browsing

เปิดสัญณาน

จ่ายค่าบริการไปบ้างส่วนแล้งรบกวนเปิดสัญณานโทรเข้าให้หน่อยค่ะสินเดือนจะไปจ่าย และจะทำเรื่องย้ายค่ายค่ะ🙏🏻 เบอร์0617596409

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เปิดสัญณาน

น้องฟ้านุชชี่รบกวนขอทราบ ชื่อ-สกุล จดทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อช่วยดูแลให้ค่ะ รบกวนแจ้งข้อมูลมาได้ทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux ( ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ
</