roseglass
Contributor

เปิดสัญญาณ

เปิดสัญญาณให้หน่อยค่ะ

3 คำตอบ 3
dtac_Callcenter
dtac call center

เปิดสัญญาณ

น้องใจดีช่วยตรวจสอบการเปิดสัญญาณให้นะครับ ไม่ทราบว่า เบอร์ที่ต้องการเปิดสัญญาณนั้น ใช่เป็นเบอร์ 6680541xxxx นี้หรือไม่ครับ หากเป็นเบอร์อื่น รบกวนขอทราบเบอร์มือถือ ชื่อ-นามสกุล ผู้จดทะเบียน รบกวนแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม แจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะครับ ยินดีช่วยดูแลครับ
</
roseglass
Contributor

เรื่อง: เปิดสัญญาณ

เบอร์ 0805413702 ค่ะ

dtac_Callcenter
dtac call center

เปิดสัญญาณ

น้องใจดีช่วยตรวจสอบการเปิดสัญญาณให้นะครับ ไม่ทราบว่า เบอร์ที่ต้องการเปิดสัญญาณนั้น 6680541xxxx นี้นะครับ รบกวนขอทราบ ชื่อ-นามสกุล ผู้จดทะเบียน รบกวนแจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม แจ้งกลับเข้ามาทาง inbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะครับ ยินดีช่วยดูแลครับ
</