Regular Viewers

เปิดสัญญาณดีแทคชั่วคราว

เปิดสัญญาณชั่วคราวไม่ได้ รบกวนเบอร์ให้หน่อยค่ะ ระบบแจ้งว่าเคยนัดชำระ แต่ความจำจริงยังไม่เคยค่ะ

1 คำตอบ 1
dtac call center

เปิดสัญญาณดีแทคชั่วคราว

น้องฟ้านุชชี่ ได้นัดชำระยอด 698.79 บาท เรียบร้อยแล้วค่ะ ระบบเปิดสัญญาณโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 15 นาที รบกวนชำระภายในวันที่ 20/10/2020 นะคะ กรณีถูกระงับครั้งถัดไป แนะนำใช้หมายเลขที่ถูกระงับโทร *7775 ฟรี เพื่อเปิดสัญญาณนัดชำระอัตโนมัติได้ค่ะ

dtac feedback team