Jittaya-203
Just browsing

อยากใช้เบอเดิม

เรื่องของเรื่องคือเบอร์ DTAC ที่ใช้ถูกระงับเบอร์นี้เอาไปเชื่อมต่อไว้กับ หรัส E-Mail , Facebook ,และการเงินต่าง ทำให้เวลายืนยันตนหรือใช้งานจะต้องมีการส่ง SMS เพื่อยืนยัน
สาเหตุที่ถูกระงับเพราะไม่ได้ใช้งาน
เบอร์ที่ถูกระงับครับ 099109xxxx มีทางไหนที่จะใช้ได้บ้างค่ะ

2 คำตอบ 2
khunbom
Quality Reviewer

เรื่อง: อยากใช้เบอเดิม

@Jittaya-203 ถ้าระยะเวลาไม่เกิน *45 วันหลังถูกระงับผมว่าน่าจะได้นะครับ ยังไงเดียวรอพี่เจ้าหน้ามาตรวจสอบให้อีกทีนะครับ

dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: อยากใช้เบอเดิม

@Jittaya-203   น้องฟ้า ตรวจสอบหมายเลข 6699109xxxx  ปัจจุบันสถานะซิม (เปิดปกติ)นะคะ
สามารถนำซิมใส่เครื่องและใช้งานได้ปกติค่ะ

8547

dtac feedback team