Chutipapha
Just browsing

วงเงินเดินอะไร ยังไม่ได้ทำไรเลย

คือ ดีแท้กแจ้งมาว่า ให้รีบชำระ เพราะมีวงเงินเกิน แต่คือแม่เรายังไม่ชำระให้เพราะบอกว่าเดี้ยวค่อย ตอนแรกแจ้งเตือนมา แค่400กว่าบาท สักพันนึงบอกว่าให้ชำระ 1000กว่าบาท งงมาก เราไม่ได้ใช้เน็ตเพิ่มหรืออะไรเลยนะคะ แล้ววันนี้มันแจ้งมาบอกว่าเราใช้เงินเกินระบบค่ะ วงเงินคือ2500 อีกแค่ 40กว่าบาทจะหมด เรากังวลมากค่ะ เราไม่ได้ใช้เน็ต ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะ

1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

วงเงินเดินอะไร ยังไม่ได้ทำไรเลย

น้องฟ้า ใบบัวขอรบกวนคุณ Chutipapha ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือและชื่อผู้จดทะเบียนแจ้งกลับเข้ามาทางinbox Community >> https://bit.ly/2DhNnux (ส่งไปยัง dtac_Callcenter ) พร้อมแนบ link กระทู้นี้มาด้วยนะคะ ยินดีช่วยดูแลเรื่องวงเงินให้ค่ะ

dtac feedback team