New here

รบกวนขอรีปริ้นใบเสร็จครับ มีปัญหาเครื่องล็อกครับ

ชื่อพิทักษ์ สีกานิล

เบอร์โทร-091791****

อีเมล์:thompitak94@gmail.com

หมายเลขอีมี่ 354441064618620 

ขอรบกวนด้วยครับบบบ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

แท็ก (1)
3 คำตอบ 3
dtac call center

เรื่อง: รบกวนขอรีปริ้นใบเสร็จครับ มีปัญหาเครื่องล็อกครับ

 

จากการตรวจสอบเลขที่ IMEI 354441064618620  พบว่ามีการจัดส่งเอกสารทาง email ให้แล้วค่ะ 

หากคุณ@

 

4841

dtac feedback team

New here

เรื่อง: รบกวนขอรีปริ้นใบเสร็จครับ มีปัญหาเครื่องล็อกครับ

อีเมล์เดิมใช่งานไม่ได้ รบกวนส่งforward เข้าเมล์ปัจจุบันได้ไหมครับ

dtac call center

เรื่อง: รบกวนขอรีปริ้นใบเสร็จครับ มีปัญหาเครื่องล็อกครับ

 

น้องใจดีต้องขอโทษด้วยนะคะ เนื่องจากที่ผ่านมาเลขที่ IMEI 354441064618620 จะมีการติดต่อเข้ามาขอ

เอกสารการซื้อเครื่องกับทางบริษัทฯ หลายครั้ง และทุกครั้งทางพนักงานจะส่งเอกสารยืนยันกลับไปยังอีเมล

ให้แจ้งเข้ามาให้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ขอแนะนำให้ตรวจสอบจากถาดเข้าของกล่องอีเมลของคุณ@เพิ่มเติม
โดยอาจจะตรวจสอบจากกล่องอีเมลขยะ( junk mail เพิ่มเพราะหากเป็นอีเมลที่ไม่เคยมีการติดต่อจดหมาย

จะไปแสดงในเมนูดังกล่าว) ซึ่งอีเมลจะส่งออกจาก feedback@dtac.co.th นะคะ


ทั้งนี้ หากคุณ@@ไม่ได้รับเอกสารจากดังกล่าว น้องใจดีขอรบกวนแจ้งเบอร์มือถือ หรือหมายเลขสำรอง

ที่สามารถติดต่อกลับคุณ @โดยตรงอีกครั้ง (เนื่องจากเบอร์ที่ให้ไว้ไม่สามารถติดต่อกลับได้) เพื่อจะได้

ติดต่อกลับ และชี้แจงรายละเอียดให้คุณ@@รับทราบต่อไปค่ะ

 

4841 

dtac feedback team