ปลาทอง123
Contributor

ยกเลิกค่าบริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางsmsไปแล้วแต่ยังคงมีข้อความเข้ามาอีก?

1.ดิฉันได้ย้ายค่ายเบอร์เดิมตั้งแต่กันยายน2559 บิลแจ้งคชจ.ใบแรกปรากฏว่ามีค่าบริการรับส่งข้อความพิเศษเป็นเงิน 2×× บาท ซึ่งดิฉันมั่นใจว่าไม่เคยสมัครเลย วันที่11 พ.ย.จึงโทรผ่านcall centerแจ้งเรื่องดังกล่าว สุดท้าย จนท.แจ้งว่าจะดำเนินยื่นเรื่องให้ทางDtacยกเลิกค่าบริการดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบ และ จนท.ยังแจ้งเพิ่มอีกว่าจากวันตัดยอดจนถึง ณ วันที่โทรไปแจ้งนั้นก็มีข้อความพิเศษอีก 16ข้อความที่มีการเก็บเงินในรอบบิลถัดไป ก็จะยกเลิกยอดนี้ให้ด้วย หลังจากนั้นวันที่15 พ.ย.ก็มีข้อความแจ้งว่าDtacได้ลดยอดในใบแจ้งหนี้ให้แล้ว ดิฉันจึงไปชำระเงินตามปกติ

2.จนกระทั่งวันนี้ดิฉันได้รับการแจ้งหนี้บิลที่2 ปรากฏว่ามีค่าบริการดังกล่าวอีก 16ข้อความ =80 บาท สรุปว่าDtacยังไม่ได้ลดยอดนี้ให้ทั้งๆที่วันนั้น จนท.แจ้งดิฉันว่าจะดำเนินการให้
3. จนท.call centerได้ยกเลิกการรับส่งข้อความเหล่านี้ให้ดิฉันแล้ว แต่เมื่อวานนี้ยังมีข้อความดังกล่าวเข้ามาอีก(ดูดวง)ทั้งๆที่ดิฉันไม่ได้สมัครเลย และไม่กล้าเปิดข้อความอ่านเลย เพราะเกรงว่าจะเป็นการตอบรับสมัครโดยอัตโนมัติ ทำไมจึงมีข้อความดังกล่าวก่อกวนตลอดเวลาคะ เหมือนชีวิตอยู่บนความหวาดระแวงที่ต้องมาระวังข้อความพวกนี้
ขอให้ทางDtac ช่วยดำเนินการด้วยค่ะ...ขอบคุณค่ะ
1 คำตอบ 1
dtac_Callcenter
dtac call center

เรื่อง: ยกเลิกค่าบริการรับส่งข้อมูลข่าวสารทางsmsไปแล้วแต่ยังคงมีข้อความเข้ามาอีก?

Buddy ใบบัว ตรวจสอบ รอบบิล เดือน 11/2016 ยอด 80 บาท ปัจจุบันมีทางเจ้าหน้าที่ ดำเนินการส่งเรื่องปรับปรุงค่าบริการให้คุณ ปลาทอง123

เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจาก ตัดรอบบิลแล้วจะได้รับ sms แจ้งปรับปรุงยอดดังกล่าว ภายใน 7 วัน นะคะ

และตรวจสอบปัจจุบัน ไม่พบการสมัครบริการเสริมดังกล่าวที่หมายเลขของคุณ ปลาทอง123 แล้วค่ะ
และรับเรื่องยกเลิกข้อความประชาสัมพันธ์จากภายนอกให้คุณ ปลาทอง123 เรียบร้อยแล้วค่ะ

dtac feedback team