Highlighted
Regular Viewers

ชำระค่าบริการ Data roming

ต้องการชำระค่าบริการก่อนรอบบิล เฉพาะค่า Data Roming สามารถทำได้หรือไม่ครับ หรือจะให้ชำระทั้งหมดรวมค่ารายเดือนล่วงหน้าก็ได้ครับ เนื่องจากต้องการนำค่าใช้จ่ายมาทำการเบิกครับ

แท็ก (1)